Αρχική σελίδα » Έρευνα » Δημοσιεύσεις » Σταύρος Θωμαδάκης

Πρόσφατες δραστηριότητες

Χρηματοδοτικός αποκλεισμός και η ανάδυση της εξωτραπεζικής ρευστότητας
Κ.Ε.Π.Ε. - Οικονομικές Εξελίξεις
Ιούνιος 2012

Νέα Δραχμή
Περιοδικό GK
Φεβρουάριος 2012

Crisis without a Legacy: A Prospective on Institutional and Regulatory Reform,
Winter 2012, Mediterranean Quarterly

Long-term Performance of Greek IPOs
European Financial Management
Ιανουάριος 2012

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και η μεταρρύθμιση
Ομιλία σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ
15 Δεκεμβρίου 2011

Η ανάπτυξη και το κράτος...
Περιοδικό Reporter
Δεκέμβριος 2011

Λουκάς Παπαδήμος
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δεκέμβριος 2011

Sovereign crisis and market integrity
Presentation at the IFAC seminar
16 Νοεμβρίου 2011

Η περιπέτεια της αξιοπιστίας
Περιοδικό GK
Οκτώβριος 2011

Regulatory Gaps and Market Discipline:
the Sovereign Crisis
Πανεπιστήμιο Κύπρου
13 Σεπτεμβρίου 2011

Η Χρηματοοικονομική Ρύθμιση και το Κόστος Κεφαλαίου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Αθήνα 2011

Ρύθμιση της Κεφαλαιαγοράς: Η Θεωρία και η Γένεση της Εποπτείας στην Ελλάδα 1996 – 2004,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010


Επιστημονικά άρθρα

Χρηματοδοτικός αποκλεισμός και η ανάδυση της εξωτραπεζικής ρευστότητας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Οικονομικές Εξελίξεις, Ιούνιος 2012

Crisis without a Legacy: A Prospective on Institutional and Regulatory Reform, Winter 2012, Mediterranean Quarterly

Long-term Performance of Greek IPOs with D. Gounopoulos and C. Nounis, European Financial Management, January 2012

Η Χρηματοοικονομική Ρύθμιση και το Κόστος Κεφαλαίου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κ. Λοίζο στο Χαρδούβελης και Γκόρτσος (επιμ.) Η Διεθνής Κρίση, η Κρίση στην Ευρωζώνη και το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αθήνα 2011

Ρύθμιση της Κεφαλαιαγοράς: Η Θεωρία και η Γένεση της Εποπτείας στην Ελλάδα 1996 – 2004, στο Η. Τζαβαλής (επιμ.) Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010

Financial Markets: Self – regulation, External Intervention, and Institutional Homogeneity, in P. Korliras (ed.) The Variety of Economic Institutions Under the Many Forms of Capitalism, Economic Policy Studies (Athens Univ. of Economics and Business) 2007

Η Οικονομική Ερμηνεία της "Διαδικασίας Λαμφαλουσί" στο Γ. Ζαβός και Ι. Αυγερινός (επιμ.) Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Τράπεζες και τα Χρηματιστήρια (Κομοτηνή 2007)

Democratic and Economic Consolidation in Southern Europe in R. Gunther, P.N. Diamandouros, and D.A. Sotiropoulos (eds.) Democracy and the State in the New Southern Europe, (Oxford University Press) 2006

Σύγχρονα Χρηματιστήρια: Σημειώσεις για την Ιδιοκτησία, την Διαχείριση και την Ρύθμιση στο Γεωργακόπουλος, Ρόκας, Αντάπασης, Σκούρας (επιμ.) Μελέτες στη Μνήμη Μιχάλη Μηνούδη (Αθήνα 2004)

Fifteen Regulators for a Single Capital Market: The Project of Regulatory Harmonization in Europe in M. Andenas and Y. Avgerinos (eds.) Financial Markets in Europe: Towards a Single Regulator (Kluwer Law International) 2003

Η Προστασία των Επενδυτών στην Ελλάδα στο Σ. Μεγγλίδη (επιμ.) Χρηματιστήριο και Προστασία Επενδυτών (Αθήνα 2002)

Distributive Institutions, Markets and Private Governance in Transition Economies in Demetrius Iatridis (ed.) Social Institutions and the Welfare State in Central and Eastern Europe (Praeger) 2000.