Αρχική σελίδα » Έρευνα » Τομείς Έρευνας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το ΚΕΜΕΧ, οργανώνονται στις εξής θεματικές ενότητες:

 

  1. Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
  2. Εταιρική διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  3. Οικονομική της επιχείρησης, επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομική ανάλυση
  4. Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας