Αρχική σελίδα » Το ΚΕΜΕΧ

Σχετικά με το ΚΕ.Μ.Ε.Χ.


ΚΕΜΕΧ -Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ, ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ	ΕΣΠΕΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΩ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΗ ΑΦ’ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ, ΑΦ’ΟΥ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝ ΕΑΥΤΩ
ΙΔΙΑΝ ΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ, ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΑ
ΕΩ ΝΕΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ….

Κ. ΣΧΙΝΑΣ, 183

Εισαγωγή

Η αισιόδοξη προοπτική, όπως ειπώθηκε στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 3 Μαΐου 1837, από τον Φαναριώτη καθηγητή της Ιστορίας και πρώτο Πρύτανη, εκφράζει τον χαρακτήρα και τον ρόλο του Πανεπιστημίου, τόσο κατά το τέλος της τουρκοκρατίας όσο και σε όλη την νεότερη ιστορία του. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έγινε πνευματικό κέντρο όλου του ελληνισμού. Η ίδρυσή του σημαίνει την εισαγωγή της επιστήμης στην χώρα και η πορεία του είναι και πορεία της ελληνικής επιστήμης και κατά ένα μεγάλο μέρος πορεία του νεότερου ελληνικού πολιτισμού.

Η ιστορία της οικονομικής επιστήμης στην Ελλάδα ξεκινά επίσημα με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837. Στο πλαίσιο της Νομικής Σχολής ιδρύεται έδρα Πολιτικής Οικονομίας. Το αποφασιστικό βήμα για την δημιουργία ανεξάρτητης ελληνικής σχολής οικονομικής σκέψης γίνεται με την έκδοση του συγγράμματος “Θεωρητική Οικονομική” του Ξ. Ζολώτα (1942). Το 1980 το τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανεξαρτητοποιείται και εντάσσεται στην Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Προάγει την οικονομική σκέψη στον τόπο μας, μελετώντας και κατανοώντας την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις επιπτώσεις της στις ατομικές και συλλογικές οικονομικές δραστηριότητες. Είναι οργανωμένο σε επτά Τομείς για τον καλύτερο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και της επιστημονικής έρευνας. Οι τομείς αυτοί είναι:

  1. Πολιτικής Οικονομίας
  2. Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής
  3. Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους
  4. Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
  5. Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών- Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας
  6. Μαθηματικών και Πληροφορικής
  7. Ποσοτικών Μεθόδων: Στατιστικής και Οικονομετρίας

Στα τέλη του 1990 ιδρύθηκε από τον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ). Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.