Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εφαρμοσμένη έρευνα για τις
σύγχρονες ανάγκες της αγοράς
Συνδέουμε την ακαδημαϊκή έρευνα
με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας
Στόχος μας η θεραπεία σύγχρονων επιστημονικών
πεδίων και η παροχή λύσεων σε
σύνθετα επιχειρηματικά προβλήματα
Εφοδιάζουμε τους φοιτητές / αποφοίτους μας
και τα στελέχη της αγοράς με τις κατάλληλες γνώσεις
Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής

 


  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “Διαχείριση Κινδύνων/ Risk Management”


Γ’ Κύκλος


(αιτήσεις έως 10 Φεβρουαρίου 2024)

  

                                      


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το ΚΕΜΕX ιδρύθηκε από τον Τομέα Οικονομικής & Διοίκησης των Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Picture

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ), ιδρύθηκε στα τέλη του 1990 από τον Τομέα Οικονομικής & Διοίκησης των Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΚΕΜΕΧ  λειτουργεί από το 1990 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο της χρηματοοικονομικής και της διοίκησης επιχειρήσεων, ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

 

Το αντικείμενο εργασίας του Κέντρου εντάσσεται στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις με κύριους άξονες την απελευθέρωση και την διεθνοποίηση των αγορών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων διαδικασιών τόσο σε επίπεδο επιχείρησης & δημόσιου οργανισμού όσο και σε επίπεδο αγορών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΚΕΜΕΧ έχει εκπονήσει μελέτες για το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που έχει αναπτύξει το ΚΕΜΕΧ, οργανώνονται στις εξής θεματικές ενότητες:

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Εταιρική διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οικονομική της επιχείρησης, επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομική ανάλυση
Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας

Τομείς Έρευνας

0% Επιτυχίες
0 Απόφοιτοι
0 Φοιτητές
0 Χρόνια Εμπειρίας

Νέα & Ανακοινώσεις

Picture

Εκδηλώσεις

Picture

Οι κυριότεροι πελάτες μας

                          

 

 

 

[cmsmasters_learnpress shortcode_id=”xdhr0om51v” orderby=”date” order=”ASC” count=”4″ columns=”4″]

[cmsmasters_campaigns shortcode_id=”xdh0tom51v” orderby=”date” order=”DESC” campaigns_categories=”campaigns,donate,featured,%d1%81harity” columns=”4″ count=”4″ pause=”5″ campaigns_metadata=”title,donated_percent” animation_delay=”0″]

Open Day 2017

Ever wondered what College life is like Take a tour of Wesley College and speak directly to current students to hear about what it’s like to live on campus
Saturday, 26 August 2017
9am – 4pm

School Life

Parents Say

I can positively say Schule has made my son a better person. It has helped him develop a positive attitude towards his studies

John Stevens

Events

Subscribe

to our newsletter

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials.