Κείμενο Εργασίας Κέντρου Αριστείας “Γαλάζια Ανάπτυξη” με τίτλο: «Γαλάζια Οικονομία στην Ελλάδα: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στο πλαίσιο αναζήτησης Νέου Αναπτυξιακού Υποδείγματος»

Κείμενο Εργασίας Κέντρου Αριστείας “Γαλάζια Ανάπτυξη” με τίτλο: «Γαλάζια Οικονομία στην Ελλάδα: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στο πλαίσιο αναζήτησης Νέου Αναπτυξιακού Υποδείγματος»

https://cfs.econ.uoa.gr/wp-content/uploads/2021/07/1_Γαλάζια-Οικονομία-στην-Ελλάδα-Αξιοποίηση-των-δυνατοτήτων-της-στο-πλαίσιο-αναζήτησης-Νέου-Αναπτυξιακού-Υποδείγματος.pdf