Μνημόνιο Συνεργασίας – Σ.ΕΚ.Ε., Τ.Ο.Ε. ΕΚΠΑ, ΚΕΜΕΧ- UoA CFS

Μνημόνιο Συνεργασίας – Σ.ΕΚ.Ε., Τ.Ο.Ε. ΕΚΠΑ, ΚΕΜΕΧ- UoA CFS

Τ.Ο.Ε. ΕΚΠΑ, ΚΕΜΕΧ- UoA CFS

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων προς όφελος του κλάδου της Εκτιμητικής Επιστήμης στην Ελλάδα και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, συνυπέγραψαν την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, στα γραφεία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.), ο Πρόεδρος του Σ.ΕΚ.Ε., κ. Αλέξανδρος Βασιλείου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος και ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ- UoA CFS), Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος.

Από τη συνεργασία των τριών μερών εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο της εκτιμητικής ακινήτων, επιχειρήσεων και λοιπών υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκτιμητικού έργου στην Ελλάδα μέσω της ενσωμάτωσής του με διάφορους τρόπους ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο σε πανεπιστημιακά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και ειδικότερα στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management» και «Ποσοτική Επενδυτική – Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων» του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ, και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.