Μελέτη του ΟΕΕ με τίτλο “Fintech, 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Προοπτικές του Κλάδου της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής”

Μελέτη του ΟΕΕ με τίτλο “Fintech, 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Προοπτικές του Κλάδου της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής”

Συμμετοχή του Καθηγητή Δημήτριου Καινούργιου στην Επιστημονική/Συγγραφική Επιτροπή με άρθρο, μαζί με τον Dimitrios Koutsoupakis, που φέρει τον τίτλο “Χρηματοοικονομική τεχνολογία, ιδιωτικό χρέος, διαχείριση ρίσκου και χρηματοοικονομική συμβουλευτική”.

Δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Μελέτη ΟΕΕ: Πώς τεχνητή νοημοσύνη και blockchain οδηγούν σε αύξηση των θέσεων εργασίας – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (oe-e.gr)