Συμμετοχή μελών του ΚΕΜΕΧ/ΕΚΠΑ στην μελέτη του ΟΕΕ για την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο του Forum «Η Ελλάδα το 2040»

Συμμετοχή μελών του ΚΕΜΕΧ/ΕΚΠΑ στην μελέτη του ΟΕΕ για την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο του Forum «Η Ελλάδα το 2040»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημοσίευσε μελέτη για την Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο του Forum «Η Ελλάδα το 2040» με τίτλο:

«Νέες Καινοτόμες Ιδέες για Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας»

I. Fintech, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Προοπτικές του Κλάδου της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής ΙΙ.

Η Υιοθέτηση των Κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance) από τις Επιχειρήσεις, για Επενδύσεις με Πολλαπλασιαστικά Οφέλη τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Επενδυτές. Μέλη της Επιστημονικής/Συγγραφικής Επιτροπής από το ΕΚΠΑ είναι οι:

Δημήτρης Καινούργιος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών & Διευθυντής Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και Δρ. Δημήτριος Κουτσουπάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Δείτε το κείμενο της μελέτης εδώ.