Σχολιασμός του Καθηγητή Δ. Καινούργιου στο πρακτορείο Xinhua για την έκδοση Ελληνικού Κρατικού 10-ετούς ομολόγου – 20 Ιανουαρίου 2022

Σχολιασμός του Καθηγητή Δ. Καινούργιου στο πρακτορείο Xinhua για την έκδοση Ελληνικού Κρατικού 10-ετούς ομολόγου – 20 Ιανουαρίου 2022

 

Δείτε σχόλια του καθ. Δημήτρη Καινούργιου στο κινέζικο πρακτορείο Xinhua σχετικά με την πρώτη για το 2022 έκδοση ελληνικού 10-ετούς κρατικού χρέους, τους λόγους έκδοσης, τα χαρακτηριστικά της και γιατί θεωρείται επιτυχημένη με βάση τις τρέχουσες συγκυρίες. Πατήστε εδώ.