Άρθρο του ΚΕΜΕΧ υπό τον Καθηγ. Δημήτριο Καινούργιο για τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα

Εισέλθετε στον κάτωθι σύνδεσμο για να διαβάσετε το άρθρο:

Άρθρο του ΚΕΜΕΧ υπό τον Καθηγ. Δημήτριο Καινούργιο για τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα