Παράδοση στον Δήμαρχο Αθηναίων των Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης στελεχών του Δήμου στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Διοίκηση ΟΤΑ»

Τα τελευταία έτη η συνεργασία του Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion Athinon/ΕΚΠΑ με τον City of Athens, Greece/Δήμο Αθηναίων έχει ενισχυθεί, είναι πολύπλευρη και με έντονο κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Ενδεικτικά, εκτείνεται από τις δράσεις και συνεργασίες του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ με το Δήμο, την αντιμετώπιση του προσφυγικού μέσω δράσεων του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, την προγραμματική σύμβαση αμοιβαίας συνεργασίας για το Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Βοτανικό, την συνεργασία του ΕΚΠΑ με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου, τις κοινές δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή και το μετριασμό της και τη Ψηφιακή Κληρονομιά, μέχρι την συμφωνία για το Μαράσλειο Σχολείο και την ανάδειξη του σε ισχυρό πόλο παιδείας.

Η τελευταία χρονικά συνεργασία αφορά την συμμετοχή στελεχών του City of Athens, Greece στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση ΟΤΑ» το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.  Οι εργαζόμενοι του Δήμου εκπαιδεύθηκαν στη Διοίκηση Οργανισμών, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

Σήμερα, ως Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέδωσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Kostas Bakoyannis τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης, συμφωνήσαμε ότι η συνεργασία του City of Athens, Greece με το National and Kapodistrian University of Athens είναι όσο ποτέ άλλοτε ισχυρή και ότι θα συνεχισθεί προς όφελος όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των κατοίκων του Δήμου της Αθήνας.

#ekpanewera #giatopanepistimio_olonmas #educationalprogram #lifelonglearning #nkua #uoa #cityofathens