Διάκριση του Καθηγητή Δ. Καινούργιου στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη αξιολόγησης της επίδοσης των ακαδημαϊκών «World’s Top 2% Scientists List»

Με ιδιαίτερη χαρά, σας ανακοινώνουμε ότι οι καθηγητές του Τμήματός Οικονομικών Επιστημών, κ.κ. Dimitris Kenourgios και Vasilios Katsikis περιλαμβάνονται στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη αξιολόγησης της επίδοσης των ακαδημαϊκών «World’s Top 2% Scientists List» με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους. Η εν λόγω κατάταξη βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (ΗΠΑ) και η οποία κατατάσσει τους επιστήμονες με βάση τις αναφορές προς στις επιστημονικές τους εργασίες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SCOPUS, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://lnkd.in/eYmHV7Zx

Η αξιολόγηση αφορά πάνω από 8.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως, βάσει μιας σειράς δεικτών μέτρησης του αντικτύπου των δημοσιευμένων εργασιών τους, όπως των αναφορών που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις. Ειδικότερα, η δημοσιευμένη κατάταξη περιλαμβάνει αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% στην επιστημονική περιοχή τους, βάσει ταξινόμησης η οποία παρουσιάζεται σε 22 επιστημονικά πεδία και 174 υποπεδία.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο έργο τους!