Σχόλια του Καθηγητή Δ. Καινούργιου στο περιοδικό FinancePRO-τεύχος Νοεμβρίου 2023

Στο τεύχος Νοεμβρίου 2023 του περιοδικού FinancePRO φιλοξενήθηκαν οι απόψεις του Καθηγητή Δ. Καινούργιου στο πλαίσιο των Financial Files και της ενότητας Risk Management με τίτλο:
Βιώσιμη Επιτυχία: Στρατηγικές Διαχείρισης Οικονομικών Κινδύνων.
Δείτε τις θέσεις του Καθηγητή στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Πώς οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν
χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας ή παράγοντες, όπως περιβαλλοντικοί κανονισμοί ή κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα;
2. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που προκύπτουν για την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ των στόχων βιωσιμότητας και της χρηματοοικονομικής απόδοσης και πώς οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις;
Ευχαριστίες στην @FinancePRO για την φιλοξενία!