Κριτήρια ESG και Χρηματοοικονομικές Επιδόσεις Εισηγμένων Εταιρειών του ΧΑΑ

Δείτε τα αποτελέσματα έρευνας στο πλαίσιο του Master in Applied Risk Management UOA και του UoA Center for Financial Studies/Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion Athinon, σχετικά με το κατά πόσο οι ESG επιδόσεις, τόσο σε συνολικό επίπεδο (ESG score), όσο και στο επίπεδο των επιμέρους ESG πυλώνων (Environment, Social & Governance Scores), επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις (Tobin’s q, Return on assets – ROA) εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Athens Exchange Group) την τελευταία δεκαετία.

Ευχαριστίες στο FinancePRO και τον Giorgos Dimosthenous για την φιλοξενία.

FinancePro, Τεύχος 33 (Δεκέμβριος 2023): Finance Pro τεύχος 033 by BOUSSIAS – Issuu

Foteini Santa
Dimitris Kenourgios

#esg #financialperformance #ROA #Athensstockexchange #sustainability