Η συνταγή διαχείρισης κινδύνου για δημόσιους φορείς_ Euro2day.gr

Με το αρ.20 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ A 12 – 19.01.2023) για την εφαρμογή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ενσωματώνεται η προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων στην λειτουργία των Δημόσιων Φορέων ως προϋπόθεση τόσο της χρηστής διακυβέρνησης, όσο και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών που οδηγεί στην μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους.

Δείτε εδώ: Η συνταγή διαχείρισης κινδύνου για δημόσιους φορείς (euro2day.gr)  το άρθρο του Καθηγητή κ. Δημητρίου Καινούργιου από κοινού με την Πηνελοπη Κουτσιουρουμπα όπου αναδεικνύεται η διαχείριση κινδύνων ως δραστηριότητα-κλειδί και όχι δευτερεύουσα ασχολία επουσιώδους σημασίας, για την επιτυχημένη πορεία ενός φορέα.

Θα αποδεχθούν οι Δημόσιοι φορείς την πρόκληση;

Το Master in Applied Risk Management UOA θεραπεύει με τρόπο πολυδιάστατο και ολιστικό ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο και την κανονιστική συμμόρφωση για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.