Συνέντευξη Καθηγητή κ. Δημητρίου Καινούργιου στο T-PRESS

Συμμετοχή του καθηγητή κ. Καινούργιου Δημήτριου στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Web TV- Online TV του T-PRESS με στόχο την προώθηση των νέων τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο συγκρότημα του Ευρίπου στην Εύβοια.

Μαζί με την κα Λαδοπούλου Κατερίνα, ο κ. Καινούργιος Δημήτριος επισήμανε τη σημασία του Συγκροτήματος Ευρίπου ως μέρος του στρατηγικού σχεδίου του πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ), την ισχυρή δέσμευση των αρχών του πανεπιστημίου για συνεχή υποστήριξη με βιώσιμο τρόπο της ακαδημαϊκής κοινότητας και των υποδομών στην τρίτη πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, τη στενή σύνδεση όλων των τμημάτων του Συγκροτήματος Ευρίπου με την αγορά εργασίας, τη βιομηχανία, τη καινοτομία, την επιχειρηματικότητα καθώς και με την τοπική οικονομία και την κοινωνία. Τέλος επισήμανε το ρόλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο μετασχηματισμό του οικονομικού υποδείγματος/μοντέλου της χώρας μας μέσω του υψηλού επιπέδου της εκπαίδευσης, της έρευνας, της δια βίου μάθησης και της προώθησης του οικονομικού αλφαβητισμού και των δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες.

Τέλος ο κ. Καινούργιος Δημήτριος ευχαρίστησε το T-PRESS, την κα Κατερίνα Λαδοπούλου και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Διονύση Ξενάκη.