Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Home » Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

“Hedge Funds and Equity Funds”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2005-2006
Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ

“Ανταγωνισμός στη Λιανική Τραπεζική”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2004-2005
Χρηματοδότης: Επιτροπή Ανταγωνισμού

“Πιστοποίηση στελεχών της χρηματιστηριακής αγοράς και συγγραφή εγχειριδίων”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2003
Χρηματοδότης: Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών

“Μελέτη Συνθηκών Δραστηριότητας του Τραπεζικού Συστήματος”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2003
Χρηματοδότης: Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών

“Μελέτη Συνθηκών Δραστηριότητας του Τραπεζικού Συστήματος”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2002
Χρηματοδότης: Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου

“Έρευνα σε θέματα διεθνών χρηματιστηριακών αγορών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2002
Χρηματοδότης: ΜΑRFIN AEEX

“Βάση από θεωρητικά και πρακτικά θέματα για τον κλάδο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Eλλάδα”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001
Χρηματοδότης: Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών

“Επιστημονική υποστήριξη του ΕΑΙΤΥ στα πλαίσια εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001
Χρηματοδότης: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών – ΕΑΙΤΥ

“Εναλλακτικά Σενάρια Εισαγωγής των Μετοχών της Κυπριακής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1999-2000 Χρηματοδότης: Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Limited

“Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα: Αγορές και Επιχειρήσεις, Χρηματιστήριο και Μικροδομή της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής Επεξεργασίας με τη χρήση του SPSS, Διαχείριση Έργου (Project Management)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1999
Χρηματοδότης: Interamerican

“Τεχνική Βοήθεια στο Rostov Interbank Currency Exchange: Συνεργασία ΕΕ-Ρωσικών Ιδρυμάτων για την Ανάπτυξη Κεφαλαιαγοράς στην Νότια Ρωσία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: N. A. Nιάρχος
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-2000
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα TACIS

“Μελέτη Οικονομικού Περιβάλλοντος του Τραπεζικού Χώρου και των Αναγκών των Εταιρικών Πελατών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Φεβρουάριος – Μάιος 1997
Χρηματοδότης: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

“Tριμηνιαία Μακροοικονομική Έκθεση για την Ελληνική οικονομία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης, Νικόλαος Μυλωνάς
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1996-1999
Χρηματοδότης: Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.

“Μελέτη Κεφαλαιαγοράς στον Βαλκανικό Χώρο”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μυλωνάς
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Φεβρουάριος – Ιούνιος 1996
Χρηματοδότης: ΑΣΥΚ Α.Ε.

“Περιβάλλον ευφυούς χρηματοοικονομικής πρόβλεψης: Δημιουργία χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων που οδηγούν στην πρόβλεψη τιμών αξιών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μυλωνάς
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών / 01- Πληροφορική
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Δεκέμβριος 1995 – Οκτώβριος 1997
Χρηματοδότης: ΠΑΒΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης

Ανθρώπινα Δίκτυα: “Δίκτυο Τραπεζικής Έρευνας”, Β.R. Net”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ Κρήτης, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 5
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Σεπτέμβριος 1995 – Δεκέμβριος 1997
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

“Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα για την συναλλαγματική πολιτική στην Ανατολική Ευρώπη”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας, Κεντρική Τράπεζα Γερμανίας
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1997
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ACE

“Οικονομική ολοκλήρωση μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Economic integration through Foreign Direct Investment in CECS)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Πιτέλης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμια Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Πορτογαλίας και Birmingham
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 10
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1996

“Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα για την Βιομηχανική Ανασυγκρότηση της Ανατολικής Ευρώπης”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Leuven
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1996
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα COST

“Πρόγραμμα για την δημιουργία μηχανογραφημένου πακέτου κατάρτισης με πολυμέσα για τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές λειτουργίες (A Hypermedia Courseware for the financial sector), HYCON”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης, Παναγιώτης Αλεξάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, Εγνατία Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, EPSILON S.A.
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1993-1996
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ESPRIT, ΓΓΕΤ

“Μελέτη για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο του Leuven
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1993-1994
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ACE

“Μελέτη για την επίδραση της ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων στην αγορά εργασίας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 7
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1993-1994
Χρηματοδότης: Υπουργείο Εργασίας

“Μελέτη για την τριμηνιαία εκτίμηση συντελεστών β’ κινδύνου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)

“Μελέτη των εξελίξεων στην τραπεζική αγορά και των επιπτώσεων στο κόστος εργασίας και στον ανταγωνισμό”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης, Σταύρος Θωμαδάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 8
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992
Χρηματοδότης: ΟΤΟΕ

“Μελέτη για τον προσδιορισμό των τάσεων και προοπτικών του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1990
Χρηματοδότης: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)