Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας

Home » Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας

Fostering Evaluation Competencies in Research, Technology and Innovation in the SEE-Region
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Center for Social Innovation (ZSI)
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2011-σε εξέλιξη
Χρηματοδότης: Joint Technical Secretariat (JTS)

“Framework Contract for the establishment of a network of external experts – Education, Research, Innovation and the Information society”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Progress Consulting S.r.I.
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2010-σε εξέλιξη
Χρηματοδότης: Committee of the Regions

 

 ERAWATCH projects:

 • “ERAWATCH International (Phase 2): Research Inventory And Analytical Country Reports”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2010-σε εξέλιξη
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research
 • “Integration of INNO Policy TrendChart with the ERAWATCH (2011 – 2012)”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2011-σε εξέλιξη
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research & DG IPTS
 • “A study in support of the ERA Framework Impact Assessment on gathering an overview and analysis on the way research and research systems are regulated in the EU Member States”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2011
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research & DG IPTS
 • “ERAWATCH International: RESEARCH INVENTORY AND ANALYTICAL COUNTRY REPORTS 2010-11”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2010 – 2012
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research & DG IPTS
 • “The European Observatory of the research activity of Universities and National Public Research Funding Agencies”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης:2009
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research & DG IPTS
 • “Erawatch analytical policy mix reports 2009”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2008 – 2009
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research & DG IPTS
 • “Extension of country coverage of the ERAWATCH research inventory to selected EU Neighbourhood Countries (Morocco, Tunisia, Jordan, Egypt, FYROM, Ukraine)”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2008 – 2009
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research & DG IPTS
 • “ERAWATCH Country Reports – Cyprus 2008”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2008
  Συντονιστής: Erawatch Network asbl
  Χρηματοδότης: European Commission, DG Research & DG IPTS
 • “Participation in ERAWATCH (provide information on national research policies, structures, programmes and organisations) and QANA (Quality Assurance Networking Activity)”
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
  Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2006-2009
  Συντονιστής: Technopolis
  Χρηματοδότης: European Commission, DG IPTS

 

“Charting Future Trends in European Innovation Policy (INNOPOLICYWATCH)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2007-2010
Συντονιστής: Intrasoft International S.A.
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Analysis and assessment of elements of certain Community policies that impact on the competitiveness of the construction sector”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Policy Research in Engineering Science and Technology (PREST)
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2006-2008
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Sustainable Development in a Diverse World – SUS.DIV”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Fondazione Eni Enrico Matei, Μilan
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 2
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2005-2011
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Αξιολόγηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου (ΙΠΕ) και των σημαντικότερων εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία αναπτύσσει, υλοποιεί και διαχειρίζεται”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2005-2006
Χρηματοδότης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Κρήτη

“The Community Strategic Guidelines on Cohesion”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2005
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“European Trend Chart on Innovation”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 5
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2004-2006
Συντονιστής: Intrasoft International S.A.
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Αρχιμήδης: Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Δυτικής Mακεδονίας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: TEI Δυτικής Μακεδονίας
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2004-2006
Χρηματοδότης: Υπουργείο Παιδείας

“Έλεγχος και αξιολόγηση Οριζόντιας πολιτικής Καινοτομίας – ΜΟΝΙΤ”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2004
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ

“Assessing of the quality of Mid Term Evaluations: Greece”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2004
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Ανάθεση έργου με αντικείμενο Review of projects του ερευνητικού προγράμματος Enterprise Policy: framework conditions and intra-firm dynamics”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2003-2005
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Πρόγραμμα επιτάχυνσης δράσεων ΚτΠ στις περιφέρειες της χώρας χρηματοδοτούμενες από ΠΕΠ και ΕΠ ΚτΠ”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός συμμετεχόντων: 4
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2003
Χρηματοδότης: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

“Second Generation Research Agenda on the European System of Innovation – SEGERA”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Roskilde University (RUC) Denmark
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2002-2004
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Αποτύπωση διεθνών καλών πρακτικών που ακολουθούνται από κέντρα καινοτομίας (οργανισμούς αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων) με στόχο την αξιοποίηση των εμπειριών τους για τον εμπλουτισμό του σχεδιασμού του ICBSS”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός συμμετεχόντων: 2
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2002
Χρηματοδότης: Planet-Ernst & Young Α.Ε.

“Knowledge, Growth and Globalisation – Science and Technology Policy as a Growth Factor in Smaller Economies – KNOGG”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Συντονιστής: Government Institute for Economic Research (VATT)
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2004
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Managing with Uncertainty in Science Policy – Muscipoli”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Danish Institute for Studies in Research and Research Policies
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2004
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“European Network on Scientific Input to Public Policy – ENSIPP”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Fondazione Eni Enrico Matei, Μilan
Αριθμός συμμετεχόντων: 3
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2002
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“Benchmarking Science & Technology Productivity”, European Commission Network
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2002
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Σχεδιασμός Τεχνολογικής Στρατηγικής στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (RITTS Βορείου Αιγαίου)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001
Χρηματοδότης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Mobilizing the Potential of Regional Foresight Actors for an Enlarged European Union”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Ex ante appraisal of the Regional Development Plans for the Objective 1 regions of Greece: Sectorial Priorities”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2000
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Trend Chart on Innovation in Europe”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1999-2001
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Συμμετοχή στην αξιολόγηση του BRITE Five Year Assessment‘’
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1999-2000
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“HELLECON – Δημιουργία και Ανάπτυξη Τραπεζών Πληροφοριών και Δεδομένων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία – Tομέας Οικονομικές Επιστήμες”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 5
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-2000
Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΠΕΤ ΙΙ

“Πανεπιστήμια και περιφερειακή ανάπτυξη (TSER)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 2
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Newcastle – CURDS
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-2000
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Σχεδιασμός Τεχνολογικής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Κρήτης (RITTS Κρήτης)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Tεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-2000
Χρηματοδότης: Περιφέρεια Κρήτης

“Υποστήριξη περιοχών της Ευρώπης που έχουνε πάρει επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σχεδιασμό της κοινωνίας της πληροφορίας της περιοχής τους”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Technopolis (Aγγλία)
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-1999
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω Technopolis

“Επιπτώσεις της ΟΝΕ στην ενδο-ευρωπαϊκή οικονομική ισορροπία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-1999
Χρηματοδότης: IPTS, “Futures”

“Mελέτη των επιπτώσεων του δεύτερου ΚΠΣ στην έρευνα και τεχνολογία στις περιοχές του Στόχου 1 και 6”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: CIRCA International, Coopers & Lybrant Hague
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-1999
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Ενέργειες για πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (Study concerning the necessary actions for the development of Science and Technology in Greece)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω Deloitte & Touche

“Παρακολούθηση των ελληνικών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία των Πληροφοριών (MONIREG, Monitoring regional support for the information society in EU member states)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: IDATE, Γαλλία
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1996-1997
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ

“Συστήματα Καινοτομίας και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση; διερεύνηση των βασικών στοιχείων των συστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη και αξιοποίηση της θεωρίας για την χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής (Innovation Systems and European Integration – ISE)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: University of Linköping
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 2
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995-1998
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή , Γ.Δ. Χ ΙΙ-TSER

“Επιστημονική υποστήριξη στο Πρόγραμμα Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης για Πολιτική Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Θεσσαλία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Νομαρχία Μαγνησίας, ΕΒΕΤΑΜ
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995-1996
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ και Νομαρχία Μαγνησίας

“Μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας: μελέτη ιδιαίτερα επιτυχημένων περιπτώσεων στην Ευρώπη (Good practice in the transfer of university technology to industry)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Inno-GmbH
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995-1996
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ

“Σχέδιο Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Λάρισσας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: BIC Δουβλίνου, CURDS – Πανεπιστήμιο Newcastle
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995-1996
Χρηματοδότης: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρισσας (Επιτροπή ΕΟΚ)

“Συμμετοχή στην 5η αξιολόγηση του κοινοτικού προγράμματος BRITE (Participation in the 5th Evaluation of the BRITE-EURAM programme)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: ΕΣΕΤΕ, Έψιλον Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, Bureau Van Dijk
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙ

“Ερευνητική και Τεχνολογική Διαχείριση των επιχειρήσεων (Research and Technology Management in Enterprise)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: MERIT, Ερευνητικό Ινστιτούτο του Μάαστριχτ για έρευνα στην καινοτομία και την τεχνολογία
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1996
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙ, SAST

“Αξιολόγηση του πιλοτικού μέτρου “Υποστήριξη των Τεχνολογικών Πάρκων” στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος SPRINT (Evaluation of the SPRINT Science Park Support Scheme – National Report Greece)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: Technopolis, Sussex
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1995
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ

“Μελέτη των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διαδικτύωσης Τεχνολογικών Πάρκων και η αξιοποίηση της διάχυσης νέας τεχνολογίας (Study on networks of Science Parks and the Diffusion of Advanced Technologies)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Segal, Quince, Wicksteed, U.K.
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ VI και Χ ΙΙΙ

“Αξιολόγηση των “Ειδικών Έργων για Ενδοκοινοτική Μεταφορά Τεχνολογίας”, ένα ειδικό πιλοτικό μέτρο του προγράμματος SPRINT (Evaluation of SPRINT Specific Projects for Intracommunity Innovation Transfer)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Technopolis, Sussex
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1993
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙΙ

“Πρόγραμμα για την επεξεργασία των Ελληνικών προτάσεων σε σχέση με την αναθεώρηση του εγχειριδίου του Frascati”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992-1993
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ

“Ανατομία επιτυχημένων και αποτυχημένων καινοτομιών: διερεύνηση των αιτίων αποτυχίας της εμπορευματοποίησης καινοτομιών που είχαν ολοκληρωθεί τεχνικά”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη, Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 2
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992-1993
Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ STRIDE

“Επιπτώσεις της κοινοτικής πολιτικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην ελληνική πολιτική επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (Impact of the EC Science and Technology Policy on the Greek S/T Policy)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη, Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992-1993
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. Χ ΙΙ, SPEAR

“Πρόγραμμα της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής της Ρουμανίας για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος καινοτομίας στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς (Science and Technology in Romania, Expertise for preparation of Programme Technical Assistance)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992-1993
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, PHARE

“Εκτίμηση των προγραμμάτων SPRINT ενδοεπιχειρησιακών δικτύων”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: EUROSPACE
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992
Χρηματοδότης: Υπουργείο Εργασίας

“Μελέτη για την εκτίμηση της επίπτωσης των κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ιρλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Κοινότητα

“Αποτίμηση των προτάσεων του προγράμματος STRIDE της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1991-1992
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή