Φοιτητικά Θέματα

Home » Φοιτητικά Θέματα

Α. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Σας παραθέτουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την απόκτηση πανεπιστημιακού e-mail, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα εγγραφής στη πλατφόρμα του e-class, όπου θα ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων, σημειώσεις/διαφάνειες, ανακοίνωση και υποβολή εργασιών κλπ).

Το ενεργό ακαδημαϊκό προφίλ σας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό και αναγκαίο αφού η ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα γίνεται εξ ολοκλήρου στο πανεπιστημιακό σας mail. Ο λογαριασμός σας στο eclass.uoa.gr είναι κοινός με αυτόν του email της σχολής σας.

 • Αρχικά θα πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα https://webadm.uoa.gr/katsika/users/src/app_initial.php
 • Κάνετε Αίτηση Νέου Λογαριασμού.
 • Επιλέγετε «Αίτηση»  στο «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές», συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέγετε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» με ειδίκευση τον «Εσωτερικό Έλεγχο» ή την «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων».
 • Επιλέγετε «Επόμενο βήμα»
 • Αποθηκεύετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και το Pin που σας εμφανίζεται.
 • Τέλος, εκτυπώνετε τη σελίδα με τα στοιχεία σας, πατώντας εκτύπωση και την στέλνετε στο e-mail του Μεταπτυχιακού υπογεγραμμένη.
 • Το e-mail θα ενεργοποιηθεί σε 3-4 μέρες μετά την ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας από εμάς για την αίτησής σας.
 • Για να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησή σας, μπορείτε να μπείτε στην ίδια σελίδα μετά από 3-4 μέρες, με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και το Pin που έχετε αποθηκεύσει.

Ο λογαριασμός σας στο eclass.uoa.gr είναι κοινός με αυτόν του email της σχολής σας. Δηλαδή μπαίνετε στην η-Τάξη με το ίδιο όνομα χρήστη και συνθηματικό που έχετε στο email της μορφής username@domain.uoa.gr.

Για την πρόσβασή σας στο email σας, σας παραπέμπουμε εδώ: https://webmail.noc.uoa.gr/src/login.php

Η είσοδός σας στην ηλεκτρονική τάξη των Θεματικών Ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί από εμάς, αφού ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας, σύμφωνα με τις Ενότητες που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Αναφορικά με την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας σας παραπέμπουμε εδώ: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/Common/PostGraduateRegistration.aspx,  όπως υποβάλλετε την αίτησή σας.

 

Β. ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Διαδικασία κατάθεσης διπλωματικής εργασίας

Βήμα 1ο: Έγκριση εργασίας και παραλαβή εντύπου από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας, οι φοιτητές λαμβάνουν από τη γραμματεία του Τμήματος της Σχολής τους, έντυπο σε 2 αντίγραφα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

 1. Βεβαίωση έγκρισης της εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής
 2. Υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα με την οποία παραχωρεί  στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας προπτυχιακής εργασίας, μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και διδακτορικής διατριβής μέσω του διαδικτύου και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο ενός πιστού αντιγράφου σε μορφή PDF.
 3. Δήλωση πιθανού χωροταξικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, μόνο εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου μας ή περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 6 μήνες χωρίς αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί τη μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για διάστημα ενός χρόνου, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, καταθέτει αίτηση προς τη βιβλιοθήκη στην οποία επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους και επιλέγει, στο έντυπο, τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για ένα χρόνο (αφορά τόσο τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες όσο και τις πτυχιακές εργασίες).
 4. Δήλωση πιθανού χωροταξικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου μας ή χρονικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μέχρι 36 μήνες με απλή έγγραφη αιτιολόγηση προς τη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί την μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, καταθέτει αίτηση προς τη βιβλιοθήκη στην οποία επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους και επιλέγει, στο έντυπο, τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 48 μήνες ή για εξαιρετικούς λόγους τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο χωρίς χρονικό όριο (αφορά μόνο τις διδακτορικές διατριβές).
 5. Αίτηση προς τη βιβλιοθήκη για τον έλεγχο ορθής συμπλήρωσης των υποχρεωτικών στοιχείων και επιτυχούς ανάρτησης στο ψηφιακό αποθετήριο.

Βήμα 2ο: Ροή εργασίας κατά τη διαδικασία ανάρτησης της εργασίας στην πλατφόρμα

Τα βήματα ροής εργασίας, του/της φοιτητή/τριας, κατά τη διαδικασία ανάρτησης της εργασίας στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Αποθετηρίου και οι ενέργειες της Βιβλιοθήκης:

 • Ο/Η φοιτητής/τρια επισκέπτεται τον ιστότοπο της πλατφόρμας: http://pergamos.lib.uoa.gr/
 • Επιλέγει το σύνδεσμο “Είσοδος” (πάνω δεξιά) ώστε να οδηγηθεί στις «Προσωποποιημένες υπηρεσίες»
 • Από εκεί επιλέγει το σύνδεσμο/πλήκτρο “Σύνδεση μέσω CAS” και μεταφέρεται στη σελίδα κεντρικής ταυτοποίησης χρήστη μέσω του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ. Καθώς εκεί απαιτείται να εισάγουν στοιχεία τους (user name, password) όπως ισχύει για κάθε υπηρεσία/εφαρμογή του ΕΚΠΑ που απαιτεί είσοδο και ταυτοποίηση χρήστη, είναι απαραίτητο οι φοιτητές/τριες να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ ώστε να  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες /  διαδικασίες (αν δεν διαθέτουν λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσουν, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο http://webadm.uoa.gr).

 Προσοχή: Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι ορθά συνδεδεμένος με το Τμήμα ή την Κατεύθυνση του ΠΜΣ που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβούν σε διόρθωση στοιχείων λογαριασμού που γίνεται και πάλι από τον ιστότοπο http://webadm.uoa.gr).

 • Μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη, εμφανίζονται τα στοιχεία του λογαριασμού του/της και οι διαθέσιμες επιλογές υπηρεσιών. Αν έχει δικαίωμα κατάθεσης εργασίας, επιλέγει το σύνδεσμο “Ηλεκτρονική Κατάθεση” όπου μεταφέρεται σε νέα σελίδα, στην οποία μπορεί να ξεκινήσει ρητά τη διαδικασία κατάθεσης επιλέγοντας το πλήκτρο «Έναρξη κατάθεσης» (σε κάθε βήμα της διαδικασίας εντός της πλατφόρμας, παρέχονται σαφείς και αναλυτικές οδηγίες).
 • Ο/Η φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του κατάλληλου απογραφικού δελτίου, μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά το δελτίο μέχρι και την οριστική υποβολή του.
 • Ο/Η φοιτητής/τρια που καταθέτει πτυχιακή ή μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και θέλει τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο έχει τρεις επιλογές:
 1. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.
 2. Περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 6 μήνες.
 3. Να επιλέξει τον περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 6 μήνες και να καταθέσει αίτηση (βλ. σχετικό υπόδειγμα) στη βιβλιοθήκη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικοί λόγοι για περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για ένα χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη προωθεί τις αιτήσεις στο Εφορευτικό Συμβούλιο της οικίας Βιβλιοθήκης της Σχολής και αν εγκριθεί η αίτηση τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθήκη επιλέγει τον περιορισμό της εργασίας για ένα χρόνο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Εφορευτικό Συμβούλιο, η εργασία με τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού των 6 μηνών θα είναι διαθέσιμη προς όλους.

 

 • Μετά την υποβολή ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, ενημερώνεται για την κατάθεση της εργασίας, με e-mail.
 • Η υποβληθείσα εργασία ελέγχεται ως προς την ορθότητα των στοιχείων στα υποχρεωτικά πεδία (μεταδεδομένα τεκμηρίωσης και τοποθέτηση του ψηφιακού υλικού σε μορφή pdf) από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το αρχείο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο και να είναι στην τελική του μορφή.
 • Μετά τον έλεγχο, από τη βιβλιοθήκη, της συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων με τα προβλεπόμενα στοιχεία και την ανάρτηση της εργασίας σε μορφή pdf, αν διαπιστωθούν λάθη τότε ενημερώνεται, με e-mail, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια και διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και επαναλαμβάνει την ανάρτηση. Όταν διαπιστωθεί από τη Βιβλιοθήκη η ορθή συμπλήρωση και ανάρτηση της εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, τότε εγκρίνεται η απόθεση και η εργασία ή η διδακτορική διατριβή εντάσσεται στη συλλογή της «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Ψηφιακού Αποθετηρίου. Τότε και μόνο τότε ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (βιβλιοθήκη, φοιτητής/φοιτήτρια, επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια  και η Γραμματεία).
 • Η πλατφόρμα δημιουργεί βεβαίωση κατάθεσης της εργασίας η οποία επισυνάπτεται στο παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η υποστηριζόμενη διαδικασία προσφέρει ευελιξία υλοποίησης ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις των εμπλεκομένων.

Με το πέρας του επιλεγμένου και εγκεκριμένου χρονικού περιορισμού το πλήρες κείμενο θα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσω διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι, ενώ η κατάθεση διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής είναι υποχρεωτική για την ορκωμοσία και τη λήψη του ανάλογου τίτλου σπουδών, η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική (επαφίεται στις αποφάσεις και τη λειτουργία του εκάστοτε Τμήματος του ΕΚΠΑ).

Βήμα 3ο: Ολοκλήρωση της κατάθεσης και παραλαβή της βεβαίωσης, από το/τη φοιτητή/τρια

Μετά την πάροδο 3 (τριών) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης της βεβαίωσης – αίτησης στη βιβλιοθήκη και ανάρτησης της εργασίας στο αποθετήριο, ο φοιτητής/τρια πηγαίνει στη βιβλιοθήκη και λαμβάνει υπογεγραμμένο το ένα αντίγραφο της αίτησης – βεβαίωσης, και το προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής του για να μπορεί να καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

Σημειώσεις:

 1. Στις περιπτώσεις περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, είναι διαθέσιμα  μόνο τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης της εργασίας (δηλαδή στοιχεία για τον συγγραφέα και την εργασία, η περίληψη του κειμένου, οι λέξεις κλειδιά κλπ.).
 2. Σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο βοηθά τα Ιδρύματα και τους συγγραφείς να αποκτήσουν άμεση αναγνωρισιμότητα στην ερευνητική τους παραγωγή και η χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους αυξάνεται.
 3. Η κατάθεση στο Ψηφιακό Αποθετήριο και η ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο προστατεύει και κατοχυρώνει τους συγγραφείς από κινδύνους λογοκλοπής.