Οικονομική της επιχείρησης, επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομική ανάλυση

Home » Οικονομική της επιχείρησης, επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομική ανάλυση

“Eπιλογή Αναδόχου για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού μοντέλου (Bottom-Up LRIC+) υπολογισμού των τιμών μισθωμένων γραμμών χονδρικής”                                      Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2021
Χρηματοδότης:Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

“Αξιολόγηση Μεθοδολογιών για τον Προσδιορισμό Εγγυήσεων Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων               Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτριος Καινούργιος
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2020-2021
Χρηματοδότης:Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

“Καθορισμός Διαδικασίας και Προϋποθέσεων Αξιολόγησης της Χρηματοοικονομικής Επιφάνειας των Επιχειρήσεων που αιτούνται λήψη άδειας λειτουργίας ως σιδηροδρομικές επιχειρήσεις”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2011
Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

“Flexibility and Competitiveness: Labour Market Flexibility, Innovation and Organisational Performance”
Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, The Research Institute of the Finish Economy-ETLA, Delft University of Technology, Trinity College, Konjunkturforschungsstelle der ETH Zurich (Industrial Economic Research Group – KOF/ETH)
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 2
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2003
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Project titled “Innovation in less favourite regions and pre-accession countries: promotion of SMEs participation in the R&D programmes of the European Union – LET US IN EU”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Technopolis Bari
Συνεργαζόμενοι φορείς: BIC of ATTIKA
Αριθμός συμμετεχόντων: 3
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 2001-2003
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της Ε.Ε.”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής: Technopolis, Brighton
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1999-2000
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις συνθήκες απασχόλησης και ζωής

“Επιχειρηματικές εφαρμογές και υποδείγματα προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους στο Ευρώ”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1998-1999
Συνεργαζόμενοι φορείς: Nomisma, Bologna
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ESPRIT

“Εκτέλεση του έργου της εκπόνησης μελέτης προσδιορισμού των κοινωνικών δαπανών του ΟΤΕ για τις χρήσεις 1995 και 1996”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1997-1998
Χρηματοδότης: ΟΤΕ

“Μελέτη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για να χρησιμοποιηθούν σαν μοντέλο αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Financial services in South-Eastern Europe)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Anglia University
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1997-1998
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα ACE

“Αποτίμηση της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια με ημερομηνία αναφοράς 31-12-94”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1997
Χρηματοδότης: Ασπίς Πρόνοια

“Η επίδραση των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Βιομηχανική Ανάπτυξη στην Ελλάδα”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μυλωνάς
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 1
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Ιούνιος 1996 – Ιούνιος 1997
Χρηματοδότης: Υπουργείο Ανάπτυξης

 

“Η Απασχόληση στην Ελληνική Χαλυβουργία”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Αλεξάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: Σεπτέμβριος 1996 – Ιανουάριος 1997
Χρηματοδότης: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας

“Συμμετοχή στην προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον ΕΟΜΜΕΧ”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης, Παναγιώτης Αλεξάκης
Συνεργαζόμενοι φορείς: Delloite & Touche
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995
Χρηματοδότης: Επιτροπή Ε.Ε.

“Εκπόνηση νέας βιομηχανικής στρατηγικής: το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης, Λένα Τσιπούρη
Συνεργαζόμενοι φορείς: Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995-1997
Χρηματοδότης: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

“Δημιουργία θεσμών και Βιομηχανικής Στρατηγικής (Institutions Building as Industrial Strategy)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρήστος Πιτέλης, G. Hodgson
Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Cambridge και Ανατολικής Ευρώπης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 5
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1995-1997
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ACE

“Μελέτη των υπηρεσιών υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για να χρησιμοποιηθούν σαν μοντέλο αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Business support structures in South-Eastern Europe)”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Συντονιστής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: Anglia University
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1996
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα ACE

“Μελέτη για την αποδοχή των ποιοτικών προτύπων από τις Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 5
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1995
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα PRISMA

“Διερεύνηση των δομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής βιομηχανίας, με στόχο την διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του Λευκού Βιβλίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση στην Ευρώπη”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Λένα Τσιπούρη
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994-1996
Χρηματοδότης: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών

“Μελέτη για τις Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Διεθνοποίηση της Οικονομίας για τον ΟΟΣΑ”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταύρος Θωμαδάκης, Βασίλης Δρουκόπουλος
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1994
Χρηματοδότης: ΟΟΣΑ

“Μελέτη για την σύνδεση αμοιβής με παραγωγικότητα από το ΕΚΤ”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 2
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992-1993
Χρηματοδότης: Υπουργείο Εργασίας

“Μελέτη της οικονομίας και των επενδυτικών ευκαιριών της Αλβανίας”
Επιστημονικός υπεύθυνος: Μανώλης Ξανθάκης
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1992-1993
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)
Χρηματοδότης: Πρόγραμμα ACE

“Μελέτη για τις επιπτώσεις της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής στην Ελληνική οικονομία”
Επιστημονικός συντονιστής: Μανώλης Ξανθάκης
Αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν: 3
Χρονικό διάστημα εκπόνησης μελέτης: 1991-1992
Χρηματοδότης: Ίδρυμα Μεσογειακών Ερευνών