Αθανάσιος Κατεβάτης

Συνεργάτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Picture

Ο Αθανάσιος Κατεβάτης είναι χρηματοοικονομικός αναλυτής σε μεγάλο ενεργειακό όμιλο, ενώ κατά το παρελθόν ήταν υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης σε χρηματιστηριακή εταιρία. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος όλων των Πιστοποιήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα), καθώς και του Διαπραγματευτή Αξιών (ΠΔΑ) και Παραγώγων (ΠΔΠ) από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει συγγράψει άρθρα σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικάκαθώς και στα επιστημονικά περιοδικά Applied Economics Letters (Maturity effect on stock index futures in an emerging market) και International Journal of Financial Engineering and Risk Management (ECB’s unconventional policies and the European bank returns). Εξειδικεύεται σε θέματα αποτίμησης μετοχών, ομολόγων, παραγώγων και ενεργειακών projects, ενώ στο πλαίσιο εργασίας του στο τμήμα Wealth Management, το 2014 το τμήμα απέσπασε το δεύτερο βραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management από το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια και έχει διατελέσει ειδικός ομιλητής στα μαθήματα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καθώς και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ίδιου τμήματος.

 

Επικοινωνία: athkatev@econ.uoa.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.