Δημήτριος Καινούργιος

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Picture

Ο Δ. Καινούργιος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» και του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (UoA Center for Financial Studies) του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ (1995), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα Νομισματικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Money, Banking and Finance) από το  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του University of Birmingham, U.K (1996), και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το ΤOE του ΕΚΠΑ (2001). Στο παρελθόν, έχει διδάξει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε μεταπτυχιακά προγράμματα των University of Strathclyde (U.K) και University of Wales (U.K) που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, διδάσκει ως Συμβουλευτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-ΔΕΟ31». Είναι επιβλέπων διδακτορικών διατριβών στο ΤΟΕ,  ενώ έχει συμμετάσχει σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο ΕΚΠΑ και στο ΟΠΑ. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάλυση διεθνών και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, στην μετάδοση χρηματοπιστωτικών κρίσεων, στην εταιρική χρηματοοικονομική, στις εναλλακτικές επενδύσεις, στις επιπτώσεις των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών στις αγορές και στη διαχείριση κινδύνου. Επίσης διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε συμβουλευτική δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και στην δια βίου και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, The European Journal of Finance, International Journal of Finance and Economics, Small Business Economics, Economic Modeling, International Review of Economics and Finance, The Manchester School, Finance Research Letters, Journal of Policy Modeling, Research in International Business and Finance.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • Papadamou, A. Fassas, D. Kenourgios (2021) “Evaluating survey-based forecasts of interest rates and macroeconomic variables”, Journal of Economic Studies, forthcoming.
  • Papadamou, A. Fassas, D. Kenourgios and D. Dimitriou (2021) “Flight-to-quality between global stock and bond markets in the COVID era”, Finance Research Letters, Volume 38, 101852.
  • Savvakis, D. Kenourgios, Th. Papageorgiou (2020) “Is political risk a driver of listed SMEs leverage?” Applied Economics Letters, forthcoming.
  • Zaghum Umar, D. Kenourgios, S. Papathanasiou (2020) “The static and dynamic connectedness of environmental, social, and governance investments: International evidence”, Economic Modelling, 93, pp. 112-124.
  • Dimitriou, D. Kenourgios, T. Simos (2020) “Are there any other safe haven assets? Evidence for “exotic” and alternative assets”. International Review of Economics and Finance, 69, pp. 614-628.
  • Savvakis, D. Kenourgios, Th. Papageorgiou (2020) “To EMU or not to EMU: Can TFP “provoke” the capital structure puzzle of SMEs?” International Journal of Finance and Economics, forthcoming.
  • Fassas, D. Kenourgios, S. Papadamou (2020) “U.S. Unconventional Monetary Policy and Risk Tolerance in Major Currency Markets”. The European Journal of Finance, forthcoming.
  • Samitas, E. Kampouris, D. Kenourgios (2020) “Machine Learning as an Early Warning System to Predict Financial Crisis”. InternationalReviewofFinancialAnalysis, 71, 101507.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Γραφείου: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, Αθήνα 10559, 6ος όροφος, Γραφείο 601

Ε-mail: dkenourg@econ.uoa.gr

Τηλ.: 210-3689449 (γραφείο)

URL: http://users.uoa.gr/~dkenourg/

Linkedin profile: http://www.linkedin.com/pub/dimitris-kenourgios/36/9a8/b16