Γιάννης Δρακούλης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Picture

Ο Γιάννης Δρακούλης είναι επικεφαλής του τμήματος Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της EY Ελλάδας. Διαθέτει 18ετή εμπειρία σε σύνθετα έργα διερεύνησης απατών, ελέγχου και αξιολόγησης συμμόρφωσης εταιρειών που υπόκεινται στο Νόμο περί Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή και στο Νόμο Καταπολέμησης της Δωροδοκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και υποστήριξης στην εκδίκαση υποθέσεων εταιρικών αντιδικιών.

Εξειδικεύεται σε θέματα ακεραιότητας, διαφάνειας, έρευνας και εντοπισμού απάτης, στη δημιουργία πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης καθώς και στη διενέργεια ειδικών ελέγχων που σχετίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τελευταία, ασχολείται με τις προσπάθειες των εταιρειών να ελέγξουν το βαθμό συμμόρφωσης τους με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, με ελέγχους κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όπως και με θέματα βελτιστοποίησης των διαδικασιών whistleblowing.

Είναι Πιστοποιημένος Ερευνητής Απατών (CFE) καθώς και Πιστοποιημένος Επαγγελματίας πάνω στο Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος (ACAMS). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών πάνω στην «Απάτη και την Εγκληματολογική Ανάλυση», (LLM) από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στα «Πληροφοριακά Συστήματα στις Επιχειρήσεις», (MSc) από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου, καθώς και πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Έχει υπάρξει βασικός εισηγητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον οικονομικό τύπο.

 

Επικοινωνία: ydracoulis@econ.uoa.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.