Γρηγόριος Θεμιστοκλέους

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επιμελητής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Picture

Ο κ. Θεμιστοκλέους διαθέτει πάνω από 23 χρονιά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου, ασφάλειας και εταιρικής απάτης, με εξειδίκευση στον τομέα των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών (Enterprise Resource Planning – ERP, όπως το SAP) και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (Cybersecurity). Ως ανώτατος διευθυντής, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ενός αριθμού ελεγκτικών και συμβουλευτικών έργων στους τομείς των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, τροφίμων, μεταλλευμάτων, πετρελαιοειδών, βιομηχανικής παραγωγής, υγείας και τουρισμού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους έχει διατελέσει ως ανώτατος διευθυντής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ernst & Young (17 έτη) και στην Adacom Cyberseurity (2 έτη), καθώς και ως σύμβουλος στην Deloitte & Touche (2 έτη). Από το 2019 ο κ. Θεμιστοκλέους είναι ο Group Information Security Officer του ομίλου Luxury Beach Resorts International (SANI Resort / IKOS Resorts).

Από το 2013, ο κ. Θεμιστοκλέους διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαπενταετία, παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην περιοχή της εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχου και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είναι πιστοποιημένος ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων (Certified Information Systems Auditor – CISA), πιστοποιημένος στην αξιολόγηση κινδύνων και σημείων ελέγχου πληροφορικών συστημάτων (CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control), πιστοποιημένος Information Technology Infrastructure Library (ITIL Foundation v3), πιστοποιημένος Approva BizRights for SAP Audit & Control και ενεργό μέλος του διεθνούς συλλόγου ελεγκτών πληροφοριακών συστημάτων (Platinum Member ISACA – Information  Systems Audit and Control Association).

Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) Analysis, Design and Management of Information Systems από το London School of Economics & Political Science (UK) και πτυχίο (BA) Business Economics and Organizational Studies από το Reading University (UK).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γρηγόριος Θεμιστοκλέους

E-mail: gthemistocleous@hotmail.com

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/in/gthemistocleous