Λαμπρινή Πήχα

Διδάκτωρ
Picture

Η κα. Λαμπρινή Πήχα είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έλαβε το πρώτο της πτυχίο από το ίδιο τμήμα (Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) το 2004, όπου και πρώτευσε. Συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) το 2006, όπου επίσης αρίστευσε. Έχει λάβει πλήθος βραβείων και υποτροφιών για την εξαιρετική της επίδοση κατά τη διάρκεια των σπουδών της, μεταξύ των οποίων και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Η ερευνητική της δουλειά της έχει δημοσιευτεί με επιτυχία σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια μάρκετινγκ και επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Business Research, το Journal of Marketing Management και το Journal of Product and Brand Management. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της δραστηριότητα είναι συνεχώς δραστήρια στο χώρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας το συντονισμό και διαχείριση πλήθους ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Έως σήμερα, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Συνεργάτης και Διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και ως διδάσκουσα στα διαδικτυακά προγράμματα μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • Giannopoulos, A., Piha, L. and Skourtis, G. (2020). Destination branding and co-creation: a service ecosystem perspective. Journal of Product and Brand Management, vol. 30, no. 1, pp. 148-166
  • Papadas, K-K., Avlonitis, G., Carrigan, M. and Piha, L. (2019). The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage. Journal of Business Research, vol. 104, pp. 632-643
  • Piha, L. and Avlonitis, G. (2018). Internal brand orientation: conceptualisation, scale development and validation. Journal of Marketing Management, vol. 34, no. 3-4, pp. 370-394
  • Alevizopoulos, A., Zosimas D., Piha, L., Hanna, M., and Charitopoulos, K. (2016). Μanaging small ureteral stones conservatively: a retrospective study on follow up and cost effectiveness of medical expulsive treatment vs early surgery. Current Urology, vol. 9, no.1, pp. 36–43
  • Piha, L. and Avlonitis, G. (2015). Customer Defection in Retail Banking: attitudinal and behavioral consequences of failed service quality. Journal of Service Theory and Practice, vol. 25, no. 3, pp. 304 – 326
  • Piha, L., Papadas, K. and Davvetas, V. (2021). “Brand orientation: conceptual extension, scale development and validation”. Second review round (minor revision). Journal of Business Research.

Στοιχεία Επικοινωνίας

lpiha@econ.uoa.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.