Νικολίνα Κωστελέτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Picture

Η Νικολίνα Κωστελέτου εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ απ’ όπου έλαβε πτυχίο το 1977 και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου έλαβε Μ.Α. στην Οικονομική Θεωρία. Το 1985 απέκτησε τον τίτλο Ph.D με ειδίκευση στα Διεθνή Νομισματικά από το London School of Economics and Political Sciences, με επιβλέποντα καθηγητή τον Χ. Πισσαρίδη. Έχει διδάξει Μακροοικονομική Θεωρία και Διεθνή Οικονομικά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ο.Ε. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δημοσιεύσεις και το ερευνητικό της έργο αφορούν θέματα διεθνών οικονομικών.

 

Επικοινωνία: nkost@econ.uoa.gr